Mar 17, 2012

Day-visit Onsen Ranking by Tripadvisor

Open-air bath for ladies at the third ranked Himawari-no-yu.
Tripadvisor Japan recently released "Satisfactory Day-visit Spa & Onsen Ranking 20 " based on users' comments for last two years. This ranking is released for first time as far as I know.

Following is the list of the top 20 ranking. Linked sites are written in Japanese unless otherwise noted.

 1. Healthyland Rotenburo site contains music file (Ibusuki, Kagoshima)
 2. Hottarakashi Onsen (Yamanashi, Yamanashi)
 3. Himawari-no-yu @Shima Spain-mura (Shima, Mie)
 4. Shika-no-yu (Nasu, Tochigi)
 5. Sunaraku English (Ibusuki, Kagoshima)
 6. Dogo Onsen Honkan English (Matsuyama, Ehime)
 7. Zippuku-no-yu (Ueda, Nagano)
 8. Hoheikyo Onsen English (Sapporo Hokkaido)
 9. Tenzan Tojikyo (Hakone, Kanagawa)
10. Takegawara Onsen (Beppu Oita)
11. Kin-no-yu @ Arima Onsen (Kobe, Hyogo)
12. Terme VILLA Chulayu (Cyatan Okinawa)
13. Anakanon-no-yu @ Obuse Onsen (Obuse, Nagano)
14. Tenku-no-yu, Budo-no-oka Onsen (Kousyu, Yamanashi)
15. Yuami-no-shima @ Nagashima Spaland English (Kuwana, Mie)
16. Spa RaQua English (Bunkyo-ku, Tokyo)
17. Ooedo Onsen Monogatari English (Koto-ku, Tokyo)
18. Spa World English (Osaka, Osaka)
19. Onsen Cafe (Myoko, Nigata)
20. Hakone Kowakien Yunessan English (Hakone, Kanagawa)

Photo from press release of Tripadvisor Japan.